De mens is een verhalend wezen.

Paul Ricoeur (1913-2005)

Training zelfbezinning

Je ervaringen als signalen van opdracht en bestemming

Wat is 'zelfbezinning'? Zelfbezinning begint bij een eerlijk gesprek met jezelf en met elkaar. Het gaat daarbij niet alleen om ‘ik’, maar ook om wat zich beweegt tussen 'ik en de ander'. Wij verhouden ons immers tot onze omgeving, we gaan relaties aan. Het accent ligt steeds op de dialoog, op luisteren.

 

Dr. C.J. Schuurman, grondlegger van het Centrum voor Zelfbezinning, zag een dialooggroep als een gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen met als doel: bewustwording van wat er zich eigenlijk in ons afspeelt. Schuurman sprak van 'het nadenkende gesprek'. In dat dynamische proces fungeren we als spiegels voor elkaar. Bouwstenen van het gesprek zijn ‘onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming’.

 

Zelfbezinning houdt niet op bij zelfreflectie, zelfbezinning moedigt aan. Wat staat je te doen? Kom op dan!

 

Deze werkvorm wordt wel gekenschetst als een 'zelf-functioneringsgesprek' waarbij ieders eigenheid de verbinding met anderen juist kan versterken. Veel gedachten en gevoelens zijn herkenbaar als je goed luistert. Niets menselijks is ons vreemd.

C.J. (Kees) Schuurman (1898-1979) was ooit werkzaam als bacterioloog-hygiënist en verwierf later bekendheid als psychiater en publicist. Hij kwam tot het inzicht dat psychische hygiëne de hoogste maatschappelijke prioriteit verdient. Zijn term 'zelfbezinning' benadrukt de herwaardering van het persoonlijke en werpt licht op ieders bijdrage aan een humane wereld. Schuurman was in zijn tijd nauw verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.

 

Literatuur: C.J. Schuurman. Levensangst en levenskunst. Naar echt contact met onszelf en de ander; Wat bezielt ons eigenlijk? Een ontdekkingsreis naar de kern van wat ons beweegt. Uitgeverij Juwelenschip 2018.

Willem Jan van den Brink

Gespreksleider en coach reflectief schrijven bij het Centrum voor Zelfbezinning te Leusden


Principes van dialoog

Om een groepsgesprek voorspoedig te laten verlopen, kunnen we een paar nuttige uitgangspunten in acht nemen. Geen dwingende regels of strakke richtlijnen, wel een uitnodiging tot oprecht communiceren.

  • We zijn allemaal anders en genoeg hetzelfde om elkaar te verstaan.
  • We verwoorden eigen ervaringen en gevoelens.
  • We luisteren aandachtig naar wat ieder van ons beweegt.
  • We adviseren elkaar niet, we laten ieder een eigen antwoord vinden op eigen vragen.
  • We gebruiken momenten van stilte voor diepgang en bewustwording.