Training Zelfbezinning

Bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf eindigen; van jezelf uitgaan, maar niet naar jezelf toe streven; jezelf zijn, maar niet met jezelf bezig zijn.

Martin Buber, De weg van de mens

Je ervaringen als signalen van opdracht en bestemming

Wat is zelfbezinning? Zelfbezinning begint bij een open en eerlijke verstandhouding met jezelf en met elkaar. Het gaat daarbij niet alleen om ‘ik’, maar ook om wat zich beweegt tussen 'ik en de ander'. Wij verhouden ons immers tot onze omgeving, we gaan relaties aan. Zelfbezinning begint bij jezelf, maar eindigt niet bij jezelf.

 

Dr. C.J. Schuurman (1898-1979 zag een dialooggroep als een gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen met als doel: bewustwording van wat er zich eigenlijk in ons afspeelt.

Schuurman sprak van 'het nadenkende gesprek'. In dat dynamische proces fungeren we als klankbord voor elkaar. Bouwstenen van het gesprek zijn ‘onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming’.

Kees Schuurman introduceerde de term ‘zelfbezinning’ als aanzet tot bewustwording, individuatie en levenskunst. Het begrip Selbstbesinnung heeft in het Duitse taalgebied iets meer weerklank dan het Nederlandse zelfbezinning.

Googelen we op 'zelfbezinning' dan springt de associatie met het Centrum voor Zelfbezinning en Schuurman direct in beeld.

 

Zelfbezinning wordt wel gezien als een zelf-functioneringsgesprek. Bovendien kan het contact met jezelf de connectie met anderen versterken. Veel gedachten en gevoelens zijn herkenbaar wanneer je goed luistert.

 

Willem Jan van den Brink

Gespreksleider en coach reflectief schrijven bij het Centrum voor Zelfbezinning in Leusden


Zelfbezinning XL

Download
Felt Sense Inquiry
focussend zelfonderzoek
FS Inquiry flyer.pdf
Adobe Acrobat document 153.5 KB