NEF benadering


Existentiële filosofie buigt zich over de vraag:

Wat betekent het om te bestaan en hoe ervaren mensen 'hier zijn' ?

 

Wat existentiële filosofie verder precies inhoudt, laat het NEF voorlopig open. Wij wijzen elke vroegtijdige poging tot definitie en vastlegging af. Het onderzoek naar existentieel relevante kwesties willen we niet aan voorwaarden verbinden, noch onderwerpen aan vooraf bepaalde criteria of methodes.

 

Eveneens staat open door welke filosofen e.a. we ons laten inspireren in ons wijsgerig onderzoek en in onze praktijken. Ook andere dan filosofische bronnen komen in aanmerking, zoals literatuur, psychologie, spirituele tradities en levenskunst.

 

Ervaring staat voorop, met ruim baan voor de vragen en gedachten die daaruit voortkomen. Het leven geeft te denken! ‘Hoe te leven’ en ‘hoe samen te leven’ zijn twee fundamentele vragen in het menselijk bestaan. De vraag is hoe deze kwesties gebaat zijn bij denken.

 

Voorlopig hanteren we de volgende ruime omschrijving. Existentiële filosofie richt zich op de grote, indringende kwesties van het leven die ons kunnen bezig houden: liefde, geluk, vrijheid, verlies, breukervaringen, ouderschap, sterfelijkheid, dood, rouw, vriendschap, gemeenschapszin, eenzaamheid, verantwoordelijkheid, zin, etc. We doen dit vanuit verschillende perspectieven. Zowel theoretisch als praktisch.


Het Netwerk Existentiële Filosofie (NEF) is bedoeld voor praktijkfilosofen, counselors en coaches. In het bijzonder mensen die werken met existentiële vragen. Het NEF maakt deel uit van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP).

 

Leden van de VFP worden automatisch op de hoogte gehouden van NEF activiteiten. Niet-leden van de VFP kunnen zich aanmelden voor de NEF Nieuwsbrief. Voor deelname aan activiteiten betalen zij een meerprijs.