Socratische oordeelsvorming

Denken met socratische deugden

  • Denken in vragen
  • Aannames checken
  • Uitspraken rechtvaardigen
  • Reflecteren op eigen handelen
  • Misvattingen ophelderen
  • Tot de kern komen

Onderzoek wat te denken geeft. Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met een frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.


VFP logo
Lid VFP | Socratisch gespreksleider