Socratische Oordeelsvorming

Denken met socratische deugden

  • Denken in vragen
  • Aannames checken
  • Uitspraken rechtvaardigen
  • Reflecteren op eigen handelen
  • Misvattingen ophelderen
  • Tot de kern komen

Onderzoek wat te denken geeft. Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met een frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.


Dynamische Oordeelsvorming model
Dynamische Oordeelsvorming model

Zelf denken


Socrates (469 v.Chr - 399 v.Chr) wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie al liet hij zelf geen geschriften na. De gesprekken die Socrates voerde worden weergegeven in de dialogen van Plato en Xenophon, beide leerlingen van Socrates. Tijdens die gesprekken stelt Socrates de vragen en laat hij z'n gesprekspartners de antwoorden formuleren. Hij spoort aan tot zelf denken.

 

"Ik weet alleen dat ik niets weet." - Socrates