Dialoog - helend en consulterend

De kracht van de cirkel

Uit de lege cirkel wordt al het moois geboren.
Uit de lege cirkel wordt al het moois geboren.
Talking circle
Talking stick dialoogfacilitator | ingewijd door Chief Phil Lane Jr.

Sinds mensenheugenis kruipen mensen bij elkaar om uit te wisselen wat hen bezighoudt. Om tevoorschijn te komen met wat ze bezielt. Van man tot man, van vrouw tot vrouw. Open en eerlijk, in goed vertrouwen. Vroeger gebeurde zoiets rond het kampvuur, vandaag de dag aan een vergadertafel of in een dialoogcirkel.

 

In grote lijnen kennen we twee toepassingsvormen van dialoog. In de praktijk liggen ze vaak in elkaars verlengde:

  • De helende dialoog
  • De consulterende dialoog

Talking stick

We hanteren de talking stick -- fysiek of in gedachten. Wie 'm oppakt, heeft de macht van het woord!

 

Helen

In de helende dialoog laat je zien wie je bent en waar je staat. De cirkel vormt een veilige context van onvoorwaardelijke acceptatie. Het delen over zowel je persoonlijke worstelingen als je dromen en het gewaarworden dat je daarin niet alleen staat, werkt enorm opluchtend en helend.

De connectie die ontstaat, stimuleert persoonlijke verwerking en ontwikkeling. Delen is helen.

 

Helen kan gaan over uiteenlopende aspecten van onze ervaringen:

  • hardnekkige misvattingen over jezelf en anderen ophelderen
  • projecties terugnemen - als je iets toedicht aan een ander waar je zelf toe geneigd bent
  • de dingen in een nieuw licht gaan zien

Consulteren

We spreken van een consulterende dialoog wanneer er een gemeenschappelijk thema is dat de deelnemers gezamenlijk willen uitdiepen. Een consulterende dialoog kan ook ontstaan vanuit een helende dialoog zodra een thema zich aandient in de groep.

Bij een consulterende dialoog zullen veel betrokkenen al langer met het thema rondlopen. Ze hebben er al een mening over en hebben ook al over een oplossing nagedacht. De uitdaging is dan deze meningen en oplossingen te uiten en ze verder los te laten. Dus even niet gelijk willen hebben. Dit vereist veiligheid.

Om die reden beginnen we vaak met een paar rondes aftasten en afstemmen. Eerst horen met wie je in de groep zit en voelen hoe hij of zij erin zit, voordat we de inhoud aan bod laten komen.

Draagvlak voor dialoog

Om een groepsgesprek voorspoedig te laten verlopen, nemen we een paar nuttige uitgangspunten in acht. Geen dwingende regels, wel een uitnodiging tot oprecht communiceren.

 

Erken dat ieder z’n eigen weg volgt

Verwoord eigen ervaringen en gevoelens

Luister aandachtig naar wat jou en de ander beweegt

Laat ruimte voor ieders eigen antwoord op eigen vragen

Verwelkom diepgang en bewustwording